Kennismaking met de Van der Ende Group

Wellicht heb je wel al eens gehoord over de Van der Ende Group, maar is het je toch niet helemaal duidelijk wat deze partij nu precies allemaal voor jou kan betekenen. Het betreft hier niet alleen een producent, maar bovendien ook een innovator evenals leverancier op het gebied van technische producten die betrekking hebben tot verschillende thema’s. Er kan hierbij dan meer concreet worden gedacht aan de thema’s zoals hieronder beschreven: 

  • Water;
  • Lucht;
  • Klimaat;
  • Filtratie; 

Voor de Van der Ende Group geldt dat ze niet alleen instaat voor de productie evenals voor de levering van een breed assortiment aan pompen evenals waterbehandelingsinstallaties en natuurlijk ook elektromotoren en frequentieregelaars. Bovendien zal je tot de vaststelling komen dat er specialistisch advies kan worden verstrekt door deze partij.

Wanneer werd het bedrijf precies opgericht?

De Van der Ende Group werd in eerste instantie opgericht in het jaar 1985. Het was Pieter van der Ende die verantwoordelijk was voor de oprichting van het bedrijf. In eerste instantie begon hij met zowel het herstellen als met het reviseren van waterpompen die waren bestemd voor de glastuinbouw. Dit gezegd hebbende duurde het niet lang voordat er werd gestart met de verkoop van nieuwe pompen evenals allerhande aanverwante artikelen. 

Het aanbod van het bedrijf bestond al snel uit twee verschillende soorten producten. Het ging daarbij in eerste instantie om de traditionele producten aangevuld met de eerste, innovatieve producten waarvan sprake was. De aanhoudende groei welke de Van der Ende Group vervolgens doormaakte heeft ervoor gezorgd dat ze over de mogelijkheid kwam te beschikken om in het jaar 1987 haar intrek te nemen in een prachtig pand welke is gelegen aan de Maasambacht in het Nederlandse Maasdijk.

Wat is Moor filtertechniek?

Voor de Van der Ende Group geldt dat ze bestaat uit tal van verschillende bedrijfsonderdelen. Eén van deze onderdelen luistert naar de naam ‘Moor filtertechniek’. Het betreft hier een bedrijfstak welke alles in huis heeft voor de zogenaamde verspanende industrie. Meer concreet gaat het hierbij dan om alle oplossingen waar de klant behoeften aan kan hebben op het gebied van niet alleen filtratie, maar ook bijvoorbeeld CNC-bewerkingsmachines. Voor Moor geldt dat ze oplossingen biedt voor vijf concrete thema’s zoals:

  • Vloeistofinfiltratie; 
  • Luchtfiltratie;
  • Koelsmeermiddelen management; 
  • Spanenbehandeling;
  • Stafaanvoer;

Verder is het tevens zo dat je door een beroep te doen op deze tak van de Van der Ende Group kan rekenen op allerhande waterbehandelingsoplossingen op maat en dat voor zowel de nationale als de internationale glastuinbouw evenals foodindustrie en wasstraten.

Van der Ende Group neemt Quality Pumps & Machines (QPM) over

Een belangrijke mijlpaal heeft ook plaatsgevonden op het moment dat de Van der Ende Group ervoor heeft gekozen om over te gaan tot de overname van het Belgische ‘Quality Pumps & Machines (QPM)’. Deze overname heeft ervoor gezorgd dat de groep een zeer belangrijke stap heeft gezet op vlak van de realisatie van haar internationale ambities. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat de groep door de jaren heen een duidelijke evolutie heeft doorgemaakt en ook de toekomst ziet er op moment van schrijven bijzonder rooskleurig uit. 

Aanbevolen artikelen